gallery/logo mln original copia

Orijin fanmi mwen

 

Non pa mwen se Exil’homme Etzer

Mwen soti nan yon fanmi kretyen , nan vil gonayiv 20 avril nan ane 1992

 

Orijin sosyal ak entelektyel mwen

 

Mwen se yon pwofese lang , animate emisyon sosyal evanjelik, ekriven liv sosyal ak evanjelik

Orijin fanmi pam

BonDye banm yon madanm ki selon sikonstans la vi a ki kapab edem ak travay bonDye a ,

Li rele : Mercy Yasmine , Manman yon pitit fi : li rele : Exil’homme Elyona Yatsar, nap fome li pou li kapab travay pou wayom bonDye a.

Ministè a

 

Mwen te fet nan yon fanmi kretyen , se le m te vin gen 17 an mwen te komanse konen jezi sove mwen an.

Apre 3 zan se te nan gran maten ki tap 17e jou nan mwa desanb nan lane 2014 mwen te resevwa pwogram bonDye sitou sa ki konsene reyisit la vi mwen nan tout domen depi sou late rive nan syel la pou mwen.

Se yon ministe apostolik ki te komanse avek anpil bel seri fomasyon biblik, li banm sajes poum fe moun yo konpran anpil saki difisil nan bib la..se toujou fomasyon ak entesesyon  adorasyon

Nou baze sou lanmou bonDye genyen pou nou an atrave pitit li Jezi, sajes ak pwisans nan lespri sen an pou transfome anpil moun epi brize tou chen alyans demon te fe avek yo..

 

BonDye fe nou gras pou nou transfome anpil ministe ak legliz , paske nou menm se ale evamjelize, fome moun yo pou yo ka devni disp Jezi epi pou nou enplante lot nouvo lokal legliz pou yo..

 

Ministe Limye nasyon yo.

Nou genyen 2 lekol pou fome moun yo

  1. Kerygma ,lekol ki fome moun pou devni misyone

  2. La voix du royaume, sa se lekol kifome moun nan zafe teoloji.

  3. Nou genn yen yon program teknoloji tou.  Se yon sit entenet li ye se : www.ministerelumieredesnations.com

Nou genyen yon sant ankadreman pou ede timoun ki pa kapab yo. Asamble wayom bonDye nan kris.

gallery/logo radio voix du royaume copia
gallery/past
gallery/foto copia
gallery/manmi past copia

BYOGWAFI

gallery/m et f
gallery/fondo princiapal sa past et sa femme copia